Zapojte se!

Název projektu: Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce

Realizace: leden 2017 – prosinec 2018

Předkladatel: Fórum 50%

Partneči projektu: Český svaz žen z.s.Asociace Montessori ČR

Regionální zaměření: kraj Středočeský, Karlovarský, Pardubický a Moravskoslezský

Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

 

Cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšit motivaci žen ohrožených na trhu práce (matek malých dětí a žen ve věku 55+) k zapojení do veřejného života - komunální politiky a občanského sektoru. Politika a práce v neziskovém sektoru je službou lidem, ale i povoláním, k jehož zvládnutí je třeba určitých vědomostí a schopností. Ženy čelí bariérám, které jim vstup do veřejného života i na pracovní trh znesnadňují. Kombinací vzdělávacích programů, mentoringu, síťování a dalších aktivit chceme pomoci tyto bariéry odstranit.

Aktivity:

motivační kampaň - vytvoření letáků, inzerátů, spotu, článků a jejich šíření, organizace motivačních setkání 

vytvoření a realizace vzdělávacích programů 

realizace mentoringového programu pro ženy 

síťovací setkání 

analýzy vertikální segregace ve veřejném životě