Svoboda a rovnost žen a mužů v Íránu - výzva k podpoře

 

Výzva k solidaritě s íránskými ženami: Svoboda a rovnost pohlaví v Íránu

 

Před měsícem skupina íránských aktivistek za práva žen vyzvala obhájce práv žen, ženské organizace a sítě,  aby podpořily ženské a občanskoprávní organizace v Iránu. S ohledem na 8. březen řada organizací ve světě plánuje nejrůznější akce na podporu těch, kdo jsou v Iránu obětí represí a zároveň ženské organizace vyzývají k tomu, abychom vyjádřili svou solidaritu s lidem Iránu. Níže je uveden text petice a link, přes nějž je možné petici podepsat. 

 


Text výzvy v angličtině a formulář pro podpis výzvy je k dispozici na stránkách www.irangenderequality.com přímo zde


Text výzvy:

 

My (skupina iránských feministek a ženskoprávních aktivistek) požadujeme ukončení státem vedeného násilí a represí a zároveň požadujeme okamžité propuštění všech politických vězňů a osob zadržených z politických důvodů v Iránu. Vyzýváme všechny obhájce práv žen, aktivisty a aktivistky, organizace a sítě na celém světě, aby vyjádřily svou solidaritu s iránským ženským hnutím a širším hnutím za demokracii v Iránu tím, že budou v průběhu března 2010 organizovat akce a iniciativy pod heslem “svoboda a rovnost žen a mužů v Iránu“.  

 

V průběhu posledních 30 let bylo iránské ženské hnutí na čele boje za svobodu a rovnost pohlaví v Iránu. Genderová diskriminace se prolíná s dalšími formami podřízení – ať již je založené na příslušnosti k třídě, etnické skupině, politické orientaci, náboženství atd. Tím měl mírumilovný boj žen a mužů za rovnost pohlaví ve všech sférách společnosti – právní, politické, kulturní, hospodářské, atd. – hluboký dopad na íránské hnutí za demokracii. Iránské ženy již dlouho požadovaly svobodu a rovnost pohlaví, uplatnily jak individuální tak skupinové strategie, iniciovaly nejrůznější kampaně a v průběhu doby čelily napadením, výhrůžkám, zadržení a věznění. V současné době je mnoho těchto žen ve vězeních. 

 

V průběhu uplynulých 8 měsíců byly protesty, které se objevily v důsledku zpochybněných prezidentských voleb, se vzrůstajícím násilím potlačovány. Občanští a političtí aktivisté a aktivistky v Iránu jsou vystaveni fyzickému a psychickému násilí  – za použití věznění, mučení, znásilňování, prodloužených zadržení a dokonce i poprav. V současnosti je řada ženských aktivistek z nejrůznějších hnutí -  ženských,hnutí pracujících, studentských, občanských a politických – zadržena nebo je odsouzena k těžkým trestům. Seznam vězněných každým dnem roste. 

 

Tyto okolnosti spolu s novou vlnou věznění ženských aktivistek poskytly státním orgánům další prostor k tomu, aby urychlily přijetí legislativy, která ještě více prohlubuje diskriminaci na základě pohlaví, jako je například Zákon na podporu rodiny, jenž má za cíl omezit práva žen ve jménu „posílení“ rodiny. Za uplynulých 30 let byly ženy v Íránu vystaveny různým formám diskriminace, které ospravedlňovaly zákony podle práva šaría. V době 30. výročí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), jíž Írán dosud nepodepsal, čelí ženy narůstající diskriminaci. Patnáct let po 4. světové konferenci o ženách a navržení Pekingské akční platformy, jíž se íránská vláda účastnila, se má íránská vláda svými mezinárodními závazky řídit a pracovat na tom, aby byla diskriminace žen zcela odstraněna.

 

V této důležité době se tak mezinárodní solidarita feministek a aktivistek za práva žen s jejich iránskými protějšky neomezuje jen na zápas, který vedou ženy; podporuje také širší hnutí za demokracii v Iránu. Nejrůznější občanskoprávní hnutí v Iránu jsou již dlouho v kontaktu se zahraničními iránskými a mezinárodními komunitami. Globální solidarita je nesmírně důležitá k tomu, aby jejich opakované výzvy ke svobodě a rovnosti v Iránu byly slyšet.

 

Vyzýváme všechny obránce práv žen, aktivisty/aktivistky, organizace a sítě v celém světě, aby ukázaly svou solidaritu s íránským ženským hnutím a s hnutím za demokracii v Iránu tím, že v průběhu března 2010 uspořádají iniciativy / aktivity pod heslem “Svoboda a rovnost mužů a žen v Iránu“.