Soutěž Kariéra je rodu ženského

16. června 2009 proběhlo v Kounickém paláci vyhlášení 2. ročníku soutěže Kariéra je rodu ženského. Soutěž pořádá druhým rokem Český svaz žen ve spolupráci se Syndikátem novinářů jako pokračování projektu Rovnost šancí a média podpořeného ESF – JPD3. Nad soutěží převzala patronát poslankyně PS ČR dr. Milada Halíková.

 

Porota novinářské soutěže Kariéra je rodu ženského – II. ročník - rozhodla neudělit první cenu, neboť žádný s příspěvků nebyl dostatečně nosný pro toto ohodnocení. Namísto toho porota udělila dvě druhé ceny. Oceněny byly tyto redaktorky a příspěvky:


 

II. cena 
Ivana Matyášová za příspěvek S otevřenou náručí otištěný v časopise Tina s přihlédnutím k dalším přihlášeným příspěvkům.

 

Příspěvek S otevřenou náručí přibližuje inspirativní počin dr. Hejmové, iniciátorky stacionáře pro postižené děti a její další aktivity a plány. Porota ocenila systematický a dlouhodobý přístup autorky při vyhledávání příběhů žen s pozitivním a aktivním vztahem k životu se všemi jeho úskalími.

Ivana Matyášová převzala 2. cenu

 

II. cena
Lucie Věcková za příspěvek V kamionu jsem jiný člověk, otištěný v časopise Vlasta.
 

Přibližuje životní profesionální i osobní příběh ženy v téměř výlučně mužském povolání, která se dokázala v tvrdém chlapském prostředí prosadit, čelit osobním trablům a zůstat optimistkou. Porota ocenila originalitu tématu a čtivost jeho zpracování.

 

III. cena
Lenka Tréglová za příspěvek Proč holky nemají tah na bránu otištěný v ONA Dnes

 

Úvaha o věčném dilematu – rodina či kariéra -  včetně předsudků okolí, jimž je třeba čelit, si všímá i stereotypního sexistického vnímání žen, které se prosadily ve světové politice. Článek má i užitečnou poradenskou součást.

Naďa Mihalovičová předává 3. cenu Lence Tréglové

 

 

IV. cena
Stanislava Pecková za příspěvek Tam, kde velí jemné ruce otištěný v časopise Týden

Žena patří do kuchyně, ale ne do té profesionální! Je paradoxní, že nejvyhledávanější a nejcennější šéfkuchaři věhlasných restaurantů byli vždycky muži. Autorka dokládá na příkladech od nás i ze světa, že i když jsou šéfkuchařky i nadále vzácností, přesto jich přibývá. Téma je dobře autorsky zpracované  a zdokumentované.


Držitelka 4. ceny, Stanislava Pecková Tisková konference M. Halíková a J. Chržová předávají cenu S. Peckové
 G. Převrátilová, M. Halíková, Z. Hajná    Manažerka projektu Rovnost šancí a média, M. Hajná