Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR

Český svaz žen získal podporu z EHP fondů v rámci 1. výzvy v programu Fond pro NNO na realizaci projektu Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (reg. č. 3620005).

 

Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech České republiky prostřednictvím sítě základních organizací a členek Českého svazu žen. Zvláštní pozornost projekt věnuje tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (formou kampaně). Dále je projekt zaměřen na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat,  angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.

 

V této sekci postupně přineseme jednak podrobné informace o projektu a především pak průběžně informace o jednotlivých fázích realizace, včetně pozvánek na akce v regionech a výstupy v elektronické podobě.

 

Projekt je v této chvíli v přípravné fázi, celková doba realizace je rozvržena na 21 měsíců.

 English summary

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO