Rovné příležitosti žen a mužů

Od ledna 2015 realizujeme rozšiřující projekt s názvem "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech", navazující na vzdělávací projekt z roku 2014.

 

Tento rozšiřující projekt je zaměřen na šíření informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách / mužích a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (kampaň). Vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva nebyla dosud Českou republikou ani podepsána, cíl projektu byl rozšířen o úsilí směřující k jejímu podpisu.

Dále se projekt  zaměřuje na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi a zapojovat se do klíčových aktivit v rámci České ženské lobby (v roce 2015 zejm. účast na Kongresu žen). 

Další informace:

 


Plánované rámcové aktivity:

  • Informační kampaň zaměřená na Istanbulskou úmluvu a související iniciativy v boji proti všem formám násilí na ženách (viz také www.rovnesance.cz 
  • Informační celodenní semináře na vybraná témata z oblasti rovných příležitostí žen a mužů 
  • Publikační činnost (zpravodaje a web www.rovnesance.cz
  • Zvyšování dovedností k úspěšnému prosazování témat rovných příležitostí na veřejnosti (celodenní mediální tréninky, školení v online publikování apod.) 
  • Budování kapacity organizace / celodenní vzdělávací semináře (účetnictví pobočných spolků, fundraising)