Resumé

Projekt "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech " byl uzavřen k 31.12.2015, ale jeho aktivity pokračují! Rekapitulace roku 2015 v bodech:

 

V roce 2015 jsme: 

  • uspořádaly 26 vzdělávacích, informačních a mediálních aktivit v řadě krajů České republiky;
  • podílely se spolu s dalšími subjekty na kampani za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy (informace na jednom místě zde).
  • při příležitosti zahájení kampaně obnovily blog www.rovnesance.cz, kde i nadále můžete sledovat  "info stream" k Istanbulské úmluvě;
  • vydaly informační listy k Istanbulské úmluvě tiskem i elektronicky  (náklad tiskem: 2000 výt.)
  • vydaly dva rozšířené info zpravodaje (náklad tiskem á 1.600 výt), elektronicky zde.
  • a podílely se na spoustě dalších akcí!

 

 Koncem roku jsme začaly připravovat sborník, který vyjde v naší edici Na pomoc ženám pod názvem #ZaIstanbul (Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí). Bude k dispozici i v elektronické podobě a jeho křest je naplánován na 8.3.2016