Průběžné výstupy z projektu - může vás také zajímat - leden 2015

16.1.2015:  V této chvíli plánujeme aktivity na jaro / léto 2015 a spuštění informační kampaně o Istanbulské úmluvě a různých formách / aspektech násilí na ženách. Harmonogram zveřejníme na jaře 2015.

 

Pro rychlé a včasné informace o plánovaných akcích sledujte také  naše sítě (Facebook, Twitter) a pro články, pozvánky a související aktivity / zajímavosti i ze spolupracujících organizací nedávno spuštěný blog na adrese www.rovnesance.cz.

 

Plánované výstupy a aktivity:

 • Informační listy (v přípravě - tiskem i elektronicky ke stažení)
 • Akce:
  • Informační semináře / debaty
  • tiskové konference
  • specializované vzdělávací semináře

(harmonogram akcí nyní upřesňujeme - souhrnný kalendář a pozvánky budou k dispozici zde začátkem února 2015)

 • Členské zpravodaje ČSŽ naleznete v této části webu, včetně mimořádných / rozšířených čísel.
 • Sborník (vyjde počátkem roku 2016 tiskem i elektronicky)

 


 


 V rámci projektu realizujeme mimo jiné sérii tématických informačních a vzdělávacích seminářů určených především dobrovolnicím a členkám ČSŽ - od roku 2015 budou ale otevřeny i dalším zájemkyním / zájemcům.

 

 • Zvyšování dovedností k úspěšnému prosazování genderových témat na veřejnosti

 

V roce 2014 jsme uspořádaly dvoudenní vzdělávací semináře zaměřené jednak na práci s médii a prezentaci,  a jednak na úvod do online publikování / sociálních médií a komunikace na sociálních sítí. V plánu pro rok 2015 je v těchto seminářích pokračovat a podle zájmu rozšíříme školení o redakční systémy pro blogy (zejm. WordPress), doplňkově naše členky školíme i v praktických dovednostech přímo u počítačů ... zvláště oblíbené je školení na Facebook. :)

 

Úvodní prezentace k části Sociální média a komunikace na sociálních sítích:

 

 

 • Informační semináře na vybraná témata z oblasti rovných příležitostí mužů a žen

 

Informační /  vzdělávací semináře zaměřené na genderová témata plánujeme i pro rok 2015. Velkému úspěchu se v uplynulém období těšily semináře zaměřené na sexismus v médiích a reklamě, které pro nás připravovaly kolegyně z Nesehnutí. I když momentálně nemáme samostatné prezentace k uveřejnění, nepochybně zaujmou podkladové materiály vytvořené jejich týmem, které online k dispozici jsou a které pro účely vzdělávání využíváme, a tedy doporučujeme:

 

 Další materiály budeme postupně přidávat.

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

Fond pro NNO