Průběžné výstupy z projektu - Informační kampaň - únor 2015

Dne 13. února 2015 v Praze od 10 hodin Česká ženská lobby a Český svaz žen pořádají tiskovou besedu při příležitosti celosvětové kampaně za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising a zahájení kampaně #ZaIstanbul.

 

číst dále ....


 


U příležitosti spuštění informační kampaně jsme sestavili a vydali tiskem základní sadu  informačních  listů, které vás v krátkosti provedou Úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání  násilí vůči ženám a domácího násilí a zároveň i některými stěžejními tématy, které úmluva pokrývá. Listy si můžete jednotlivě i po tématech stáhnout níže v pdf/zip, nebo si je v případě  potřeby můžete objednat v tištěné podobě na adrese:
 
 
Český svaz žen, z.s.
Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5 – Smíchov 

E-mail: zpravodaj@csz.cz

 

V případě objednávky více výtisků účtujeme poštovné a zároveň tímto žádáme o laskavou informaci, k jakému účelu materiál využijete. Děkujeme!

 

Sada 1 (istanbulská úmluva - zip, 6 listů) 

Sada 2 (některé formy genderově podmíněného násilí - zip, 5 listů)

Sada 3 (Kde hledat informace a pomoc - zip, 4 listy)

Desky

 

Materiály jsou postupně doplňovány o další přílohy, statistiky a odkazy - viz www.rovnesance.cz

 

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO