Projekt podpořili

 

Projekt "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech " je v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

a

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO