Přehled aktivit - podzim 2015

Na podzim 2015 proběhly tyto aktivity:

Přehled - pro zvětšení klikněte

Informace o místě konání, přihlášení a další podrobnosti získáte na adrese: reditelka@csz.cz

 


 


 

Projekt je podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

a

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO