Podzim 2014

Na podzim 2014 probíhají přípravné práce na zahájení informační kampaně v regionech zaměřené na Istanbulskou úmluvu a genderově podmíněné násilí (nejen) na ženách.
 
Od září do listopadu 2014 jsme proto uspořádaly především aktivity zaměřené primárně na dobrovolnice / členky ČSŽ, včetně vzdělávacích seminářů na posilování vlastních kapacit organizace.
 
Seminar v Ceskych Budejovicich
září:
říjen:
  • 20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, med. prezentace, sociální sítě a online publikování
listopad:
  • 8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků

 

Menší fotogalerie z některých seminářů jsou na našem Facebooku.

 

Dvakrát ročně vydáváme také tištěný členský Zpravodaj, který je v elektronické podobě k dispozici zde , včetně mimořádných / rozšířených čísel.

 


 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

Fond pro NNO

 

 

V roce 2014 spolufinancováno z dotace:

 

Projekt "Zvýšení odborných kapacit členek Českého svazu žen v regionech" je podpořen z dotačního programu MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.