Materiály k některým školení

V rámci projektu realizujeme různá školení. Některé materiály jsou k dispozici i online.

Od května  2015 realizujeme další sérii školení k mediálnímu tréninku a online publikování. Nejnovější manuál je k Twitteru (školení je určeno pro pracovníky / dobrovolníky pro/ženských NNO. 

 

 

Další materiály:

 


Úvod do sociálních sítí (školení opět určeno zejm. dobrovolnicím ĆSŽ / NNO):

 

 
 

 
Průběžně také realizujeme informační semináře k Istanbulské úmluvě. Základní materiály je možné si stáhnout níže.
 
Vedle nich je  ještě k dispozici průběžně aktualizovaná základní prezentace:
 
 

V případě objednávky více výtisků účtujeme poštovné a zároveň tímto žádáme o laskavou informaci, k jakému účelu materiál využijete. Děkujeme!

 

Sada 1 (istanbulská úmluva - zip, 6 listů) 

Sada 2 (některé formy genderově podmíněného násilí - zip, 5 listů)

Sada 3 (Kde hledat informace a pomoc - zip, 4 listy)

Desky

 

Materiály jsou postupně doplňovány o další přílohy, statistiky a odkazy - viz www.rovnesance.cz

 
 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO