Již tradiční akce Ženy ženám ? 8. 3. 2013 Rožnov pod Radhoštěm

Ať si kdo chce co chce říká o MDŽ, ženy ze Spolku rožnovských žen od r. 1991 tento svátek slaví. A jak? Vždy si pozveme významnou ženu z Rožnova p. R. nebo okolí, která s láskou dělá něco, čím potěší nejen sebe, ale i ostatní. A jaké byly oslavy letos?

 

Čtěte zde:


Naše členky dostaly hezkou pozvánku, na níž bylo motto od V. Vančury: Lidský život má nesmírnou cenu lásky… Ženy přišly a bylo jich okolo stovky. Štěstí, že jich nebylo více, neměly by se kde posadit. Slavnost zahájily děti z mateřské školy, které nám zazpívaly a přednesly nádherné básničky. Nejedno oko přítomných žen zaslzelo. Potom předsedkyně Spolku rožnovských žen Marie Rethyová velmi srdečně přivítala všechny přítomné ženy a trochu se rozhovořila o tom, co všechno ženy musí zvládnout, kolik mají povinností, jak se perou za vše, čemu věří. Jak musí být silné při  různých příležitostech a i když mají trápení, drží pohromadě štěstí, lásku a radost. A že vědí, co vyléčí zlomené srdce…


Potom již přivítala vzácnou ženu - paní Evu Porubovou, zpěvačku ženského souboru Polajka z Rožnova pod Radhoštěm, dceru dnes již zemřelého Dr. Štiky, bývalého ředitele Valašského muzea v přírodě. Paní Porubová vyprávěla o začátcích Polajky, o tom, kde všude zpívali, o cestě do Texasu za rodáky z Frenštátu. Mezi vyprávěním nám zazpívala nádherné valašské písně. Byl to překrásný zážitek. Zavítala mezi nás i učitelka hudby paní Jana Vařejčková, která nám hrála na klávesy k poslechu. Samozřejmě nechyběl ani dáreček k MDŽ pro všechny přítomné ženy, občerstvení, které ženy připravily. A jaké by to byly oslavy, kdyby nebyl slavnostní přípitek. Legrační tombola (každá žena si mohla koupit jeden los) přispěla také k dobré náladě – co např. vyhrála předsedkyně? „Pobyt pro dva v Tatrách“. V balíčku byly dvě tatranky…
Tyto oslavy byly pojaty taky jako členská schůze. A tak se projednal plán Spolku, zpráva o hospodaření i revizní zpráva.
Součástí slavnostního večera byla i výstavka – velikonoční stůl. Ženy si mohly zakoupit také velikonoční perníčky i různé ruční práce, které vyzdobí jejich domovy.


Žádné se nechtělo jít domů. Povídaly, jak rády mají naše aktivity. Víte, myslíme si, že přátelství a blízkost s druhým člověkem, vzájemné pomáhání a skutečná láska – to je v dnešní době tolik potřebné, jako setkávání při různých příležitostech. A naše setkání Ženy ženám bylo takovým malým důkazem přátelství mezi rožnovskými ženami. Snad si rády zavzpomínají na tento den…