Historie Kaunického paláce

V místech, kde dnes stojí Kaunický palác, se tísnily od osmdesátých let 14. století malé měšťanské domy, budované o několik let později než zástavba ostatního Nového Města, založeného Karlem IV.


Teprve osmdesátá léta 18. století přinesla zásadní změny vzhledu této části Panské ulice. V roce 1782 přešly pozemky do vlastnictví Hraběcího rodu Kinských, kteří zde nechali vystavět rodinné sídlo. Stavbou byl pověřen v Praze usazený vídeňský stavitel Matyáš Hummel. Kinští však své honosně vystavěné sídlo nepodrželi dlouho a již v roce 1798 jej prodali.

V letech 1798 až 1861 palác několikrát změnil vlastníka. V roce 1861 palác koupil hrabě Kaunic. Kaunicové, proslulí na poli politickém i hospodářském, byli šlechtici širokého kulturního rozhledu s nevšední zálibou v umění. Rodina Kauniců vlastnila palác až do roku 1912, kdy byl prodán Živnostenské bance.

Od roku 1945 byl palác spravován státem a později zde bylo ústřední sídlo Československého / Českého svazu žen. Na základě výběrového řízení Hlavního města Prahy byla společnost COPA vybrána v červnu 1996 jako jediný nájemce a provedla rozsáhlou rekonstrukci se zřetelem k historické unikátnosti budovy. V prostorách také sídlí muzeum Alfonse Muchy.

Český svaz žen využívá prostory paláce ke svým akcím rozsáhlejšího charakteru, jako např.   ústřední shromáždění, finálové kola soutěže Krásy každé generace, semináře apod.