Český den proti rakovině (2012)

 
Liga proti rakovině Praha děkuje Vám, členkám ČSŽ, za dlouhodobou spolupráci při sbírce Český den proti rakovině, dříve označované jako Květinový den. V loňském roce vaše členky prodaly bezmála 18 000 kytiček, a přispěly tak na projekty LPR Praha částkou 410 117 Kč! DĚKUJEME!
 
Z výtěžku sbírky Liga podpořila zejména Radioterapeutickou a onkologickou kliniku FN Královské Vinohrady, Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, Chirurgickou kliniku 1. LF UK v Praze, Ústav chemie a biochemie Agronomické   fakulty Mendlovy univerzity v Brně, Sanatorium Meziboří Paracelsus Litvínov, Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Programy nádorové prevence, Programy pro zlepšení kvality života onkologicky nemocných, Edukační projekty…
 
Máte-li chuť se zúčastnit letošní sbírky ve svém městě či vesnici a nevíte, jak na to, neváhejte a obraťte se na organizátory sbírky Český den proti rakovině – www.denprotirakovine.cz, tel.: 603 546 116.
 
Letošní sbírku, která se koná ve středu 16. května doprovází informační  kampaň o nádorových onemocněních ledvin, neboť Česká republika bohužel vede světové statistiky v četnosti onemocnění. Každý dárce, který si koupí kytičku, obdrží i letáček, ze kterého se dozví základní preventivní informace.  Děkujeme!!