Rubrika Úřad vlády - LP

Resumé

Projekt "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech " byl uzavřen k 31.12.2015, ale jeho aktivity pokračují! Rekapitulace roku 2015 v bodech:

 

V roce 2015 jsme: 

  • uspořádaly 26 vzdělávacích, informačních a mediálních aktivit v řadě krajů České republiky;
  • podílely se spolu s dalšími subjekty na kampani za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy (informace na jednom místě zde).
  • při příležitosti zahájení kampaně obnovily blog www.rovnesance.cz, kde i nadále můžete sledovat  "info stream" k Istanbulské úmluvě;
  • vydaly informační listy k Istanbulské úmluvě tiskem i elektronicky  (náklad tiskem: 2000 výt.)
  • vydaly dva rozšířené info zpravodaje (náklad tiskem á 1.600 výt), elektronicky zde.
  • a podílely se na spoustě dalších akcí!

 

 Koncem roku jsme začaly připravovat sborník, který vyjde v naší edici Na pomoc ženám pod názvem #ZaIstanbul (Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí). Bude k dispozici i v elektronické podobě a jeho křest je naplánován na 8.3.2016

 

 

Proběhlé aktivity- jaro a podzim 2015

Na podzim 2015 proběhly tyto aktivity :

Přehled - pro zvětšení klikněte

Informace o místě konání, přihlášení a další podrobnosti získáte na adrese: reditelka@csz.cz

 

Připomínáme, že se

  • o Istanbulské úmluvě dočtete spoustu zajímavých informací na našich stránkách na adrese www.rovnesance.cz
  • (můžete připojit k petici za její přijetí Českou republikou na webu: www.stop.cz)

 

  • Členské zpravodaje ČSŽ naleznete v této části webu, včetně mimořádných / rozšířených čísel. 

Proběhlé akce - jaro 2015:


 

Rovné příležitosti žen a mužů

Od ledna 2015 realizujeme rozšiřující projekt s názvem "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech", navazující na vzdělávací projekt z roku 2014.

 

Tento rozšiřující projekt je zaměřen na šíření informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách / mužích a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (kampaň). Vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva nebyla dosud Českou republikou ani podepsána, cíl projektu byl rozšířen o úsilí směřující k jejímu podpisu.

Dále se projekt  zaměřuje na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi a zapojovat se do klíčových aktivit v rámci České ženské lobby (v roce 2015 zejm. účast na Kongresu žen). 

Další informace:

 

Projekt podpořili

 

Projekt "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech " je v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

a

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO