wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Úřad vlády - LP

Resumé

Projekt "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech " byl uzavřen k 31.12.2015, ale jeho aktivity pokračují! Rekapitulace roku 2015 v bodech:

 

V roce 2015 jsme: 

  • uspořádaly 26 vzdělávacích, informačních a mediálních aktivit v řadě krajů České republiky;
  • podílely se spolu s dalšími subjekty na kampani za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy (informace na jednom místě zde).
  • při příležitosti zahájení kampaně obnovily blog www.rovnesance.cz, kde i nadále můžete sledovat  "info stream" k Istanbulské úmluvě;
  • vydaly informační listy k Istanbulské úmluvě tiskem i elektronicky  (náklad tiskem: 2000 výt.)
  • vydaly dva rozšířené info zpravodaje (náklad tiskem á 1.600 výt), elektronicky zde.
  • a podílely se na spoustě dalších akcí!

 

 Koncem roku jsme začaly připravovat sborník, který vyjde v naší edici Na pomoc ženám pod názvem #ZaIstanbul (Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí). Bude k dispozici i v elektronické podobě a jeho křest je naplánován na 8.3.2016

 

 

Proběhlé aktivity- jaro a podzim 2015

Na podzim 2015 proběhly tyto aktivity :

Přehled - pro zvětšení klikněte

Informace o místě konání, přihlášení a další podrobnosti získáte na adrese: reditelka@csz.cz

 

Připomínáme, že se

  • o Istanbulské úmluvě dočtete spoustu zajímavých informací na našich stránkách na adrese www.rovnesance.cz
  • (můžete připojit k petici za její přijetí Českou republikou na webu: www.stop.cz)

 

  • Členské zpravodaje ČSŽ naleznete v této části webu, včetně mimořádných / rozšířených čísel. 

Proběhlé akce - jaro 2015:


 

Rovné příležitosti žen a mužů

Od ledna 2015 realizujeme rozšiřující projekt s názvem "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech", navazující na vzdělávací projekt z roku 2014.

 

Tento rozšiřující projekt je zaměřen na šíření informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách / mužích a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (kampaň). Vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva nebyla dosud Českou republikou ani podepsána, cíl projektu byl rozšířen o úsilí směřující k jejímu podpisu.

Dále se projekt  zaměřuje na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi a zapojovat se do klíčových aktivit v rámci České ženské lobby (v roce 2015 zejm. účast na Kongresu žen). 

Další informace:

 

Projekt podpořili

 

Projekt "Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech " je v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

a

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO