wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Fond pro NNO

TZ: Zakončily jsme dvouletý projekt, kampaň #ZaIstanbul ale trvá!

Praha 29. července 2016 (aktualizace 24.8.2016):   V červenci 2016 zakončujeme náš dvouletý celorepublikový projekt realizovaný pod názvem „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“ za finanční podpory Fondu pro NNO, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

V průběhu uplynulých 24 měsíců jsme například: 

 • uspořádaly 35 debatních, informačních i vzdělávacích převážně celodenních akcí pro více než tisícovku účastnic a účastníků;
 • vydaly tiskem Informační listy k Istanbulské úmluvě a sborník odborných textů #ZaIstanbul : Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí;
 • vydaly 4 rozšířená vydání našeho zpravodaje Žena třetího tisíciletí;
 • obnovily blog www.rovnesance.cz, jehož podstatná část je věnována Istanbulské úmluvě.

 

Stručná rekapitulace:


 

Přehled aktivit - jaro 2016

 

 • Nové číslo Zpravodaje ŽTT (1/2016) je ke stažení v pdf zde.
 • 16.6.2016 od 10 hod. pořádáme celodenní seminář ke KYBERŠIKANĚ (Praha 5, Ženské domovy - zasedačka v přízemí). Přihlásit se lze na adrese: reditelka@csz.cz
 • 24.5.2016 - Havlíčkův Brod - kurz zaměřený na úvod do redakčního systému WordPres.
 • V březnu 2016 vydáváme tiskem sborník #ZaIstanbul (Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí) v nákladu 500 výtisků (+ elektronická verze).
 • (Sborník pokřtíme 8.3.2016 v Praze při příležitosti MDŽ. Akce bude spojená s besedou s částí autorského týmu. Podrobnosti v přiložené pozvánce  a zároveň tímto srdečně zveme! Pozvánka.)  POKŘTĚNO! Informace o sborníku i odkaz ke stražení na www.rovnesance.cz.

 


 

Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě

Převzato ze stránek Fondu pro NNO

25.2.2016 |

8. února 2016 vláda České republiky schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě a Český svaz žen (s jistou opatrností) zažívá pocit uspokojení z intenzivního a nepromarněného uplynulého období. Celý loňský rok byl totiž naplněn aktivitami, jež měly za cíl šířit informace o Istanbulské úmluvě mezi běžnou populací i ve venkovských oblastech, kde má naše organizace početnou členskou základnu, a zároveň se staly součástí širšího snažení ženských / lidskoprávních organizací o její přijetí Českou republikou.

 


 

Přehled aktivit - podzim 2015

Na podzim 2015 proběhly tyto aktivity:

Přehled - pro zvětšení klikněte

Informace o místě konání, přihlášení a další podrobnosti získáte na adrese: reditelka@csz.cz

 


 

Materiály k některým školení

V rámci projektu realizujeme různá školení. Některé materiály jsou k dispozici i online.

Od května  2015 realizujeme další sérii školení k mediálnímu tréninku a online publikování. Nejnovější manuál je k Twitteru (školení je určeno pro pracovníky / dobrovolníky pro/ženských NNO. 

 

 

Další materiály:

 

Přehled aktivit - jaro 2015

Je již za námi & na nejbližší dobu chystáme ...  Jaro 2015 

Informace o místě konání, přihlášení: reditelka@csz.cz

 


 

Průběžné výstupy z projektu - Informační kampaň - únor 2015

Dne 13. února 2015 v Praze od 10 hodin Česká ženská lobby a Český svaz žen pořádají tiskovou besedu při příležitosti celosvětové kampaně za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising a zahájení kampaně #ZaIstanbul.

 

číst dále ....


 

Průběžné výstupy z projektu - může vás také zajímat - leden 2015

16.1.2015:  V této chvíli plánujeme aktivity na jaro / léto 2015 a spuštění informační kampaně o Istanbulské úmluvě a různých formách / aspektech násilí na ženách. Harmonogram zveřejníme na jaře 2015.

 

Pro rychlé a včasné informace o plánovaných akcích sledujte také  naše sítě (Facebook, Twitter) a pro články, pozvánky a související aktivity / zajímavosti i ze spolupracujících organizací nedávno spuštěný blog na adrese www.rovnesance.cz.

 

Plánované výstupy a aktivity:

 • Informační listy (v přípravě - tiskem i elektronicky ke stažení)
 • Akce:
  • Informační semináře / debaty
  • tiskové konference
  • specializované vzdělávací semináře

(harmonogram akcí nyní upřesňujeme - souhrnný kalendář a pozvánky budou k dispozici zde začátkem února 2015)

 • Členské zpravodaje ČSŽ naleznete v této části webu, včetně mimořádných / rozšířených čísel.
 • Sborník (vyjde počátkem roku 2016 tiskem i elektronicky)

 


 

Podzim 2014

Na podzim 2014 probíhají přípravné práce na zahájení informační kampaně v regionech zaměřené na Istanbulskou úmluvu a genderově podmíněné násilí (nejen) na ženách.
 
Od září do listopadu 2014 jsme proto uspořádaly především aktivity zaměřené primárně na dobrovolnice / členky ČSŽ, včetně vzdělávacích seminářů na posilování vlastních kapacit organizace.
 
Seminar v Ceskych Budejovicich
září:
říjen:
 • 20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, med. prezentace, sociální sítě a online publikování
listopad:
 • 8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků

 

Menší fotogalerie z některých seminářů jsou na našem Facebooku.

 

Dvakrát ročně vydáváme také tištěný členský Zpravodaj, který je v elektronické podobě k dispozici zde , včetně mimořádných / rozšířených čísel.

 


 

Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR

Český svaz žen získal podporu z EHP fondů v rámci 1. výzvy v programu Fond pro NNO na realizaci projektu Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (reg. č. 3620005).

 

Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech České republiky prostřednictvím sítě základních organizací a členek Českého svazu žen. Zvláštní pozornost projekt věnuje tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (formou kampaně). Dále je projekt zaměřen na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat,  angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.

 

V této sekci postupně přineseme jednak podrobné informace o projektu a především pak průběžně informace o jednotlivých fázích realizace, včetně pozvánek na akce v regionech a výstupy v elektronické podobě.

 

Projekt je v této chvíli v přípravné fázi, celková doba realizace je rozvržena na 21 měsíců.

 English summary

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO