Rubrika Fond pro NNO

TZ: Zakončily jsme dvouletý projekt, kampaň #ZaIstanbul ale trvá!

Praha 29. července 2016 (aktualizace 24.8.2016):   V červenci 2016 zakončujeme náš dvouletý celorepublikový projekt realizovaný pod názvem „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“ za finanční podpory Fondu pro NNO, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

V průběhu uplynulých 24 měsíců jsme například: 

 • uspořádaly 35 debatních, informačních i vzdělávacích převážně celodenních akcí pro více než tisícovku účastnic a účastníků;
 • vydaly tiskem Informační listy k Istanbulské úmluvě a sborník odborných textů #ZaIstanbul : Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí;
 • vydaly 4 rozšířená vydání našeho zpravodaje Žena třetího tisíciletí;
 • obnovily blog www.rovnesance.cz, jehož podstatná část je věnována Istanbulské úmluvě.

 

Stručná rekapitulace:


 

Přehled aktivit - jaro 2016

 

 • Nové číslo Zpravodaje ŽTT (1/2016) je ke stažení v pdf zde.
 • 16.6.2016 od 10 hod. pořádáme celodenní seminář ke KYBERŠIKANĚ (Praha 5, Ženské domovy - zasedačka v přízemí). Přihlásit se lze na adrese: reditelka@csz.cz
 • 24.5.2016 - Havlíčkův Brod - kurz zaměřený na úvod do redakčního systému WordPres.
 • V březnu 2016 vydáváme tiskem sborník #ZaIstanbul (Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí) v nákladu 500 výtisků (+ elektronická verze).
 • (Sborník pokřtíme 8.3.2016 v Praze při příležitosti MDŽ. Akce bude spojená s besedou s částí autorského týmu. Podrobnosti v přiložené pozvánce  a zároveň tímto srdečně zveme! Pozvánka.)  POKŘTĚNO! Informace o sborníku i odkaz ke stražení na www.rovnesance.cz.

 


 

Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě

Převzato ze stránek Fondu pro NNO

25.2.2016 |

8. února 2016 vláda České republiky schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě a Český svaz žen (s jistou opatrností) zažívá pocit uspokojení z intenzivního a nepromarněného uplynulého období. Celý loňský rok byl totiž naplněn aktivitami, jež měly za cíl šířit informace o Istanbulské úmluvě mezi běžnou populací i ve venkovských oblastech, kde má naše organizace početnou členskou základnu, a zároveň se staly součástí širšího snažení ženských / lidskoprávních organizací o její přijetí Českou republikou.

 


 

Přehled aktivit - podzim 2015

Na podzim 2015 proběhly tyto aktivity:

Přehled - pro zvětšení klikněte

Informace o místě konání, přihlášení a další podrobnosti získáte na adrese: reditelka@csz.cz

 


 

Materiály k některým školení

V rámci projektu realizujeme různá školení. Některé materiály jsou k dispozici i online.

Od května  2015 realizujeme další sérii školení k mediálnímu tréninku a online publikování. Nejnovější manuál je k Twitteru (školení je určeno pro pracovníky / dobrovolníky pro/ženských NNO. 

 

 

Další materiály:

 

Přehled aktivit - jaro 2015

Je již za námi & na nejbližší dobu chystáme ...  Jaro 2015 

Informace o místě konání, přihlášení: reditelka@csz.cz

 


 

Průběžné výstupy z projektu - Informační kampaň - únor 2015

Dne 13. února 2015 v Praze od 10 hodin Česká ženská lobby a Český svaz žen pořádají tiskovou besedu při příležitosti celosvětové kampaně za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising a zahájení kampaně #ZaIstanbul.

 

číst dále ....


 

Průběžné výstupy z projektu - může vás také zajímat - leden 2015

16.1.2015:  V této chvíli plánujeme aktivity na jaro / léto 2015 a spuštění informační kampaně o Istanbulské úmluvě a různých formách / aspektech násilí na ženách. Harmonogram zveřejníme na jaře 2015.

 

Pro rychlé a včasné informace o plánovaných akcích sledujte také  naše sítě (Facebook, Twitter) a pro články, pozvánky a související aktivity / zajímavosti i ze spolupracujících organizací nedávno spuštěný blog na adrese www.rovnesance.cz.

 

Plánované výstupy a aktivity:

 • Informační listy (v přípravě - tiskem i elektronicky ke stažení)
 • Akce:
  • Informační semináře / debaty
  • tiskové konference
  • specializované vzdělávací semináře

(harmonogram akcí nyní upřesňujeme - souhrnný kalendář a pozvánky budou k dispozici zde začátkem února 2015)

 • Členské zpravodaje ČSŽ naleznete v této části webu, včetně mimořádných / rozšířených čísel.
 • Sborník (vyjde počátkem roku 2016 tiskem i elektronicky)

 


 

Podzim 2014

Na podzim 2014 probíhají přípravné práce na zahájení informační kampaně v regionech zaměřené na Istanbulskou úmluvu a genderově podmíněné násilí (nejen) na ženách.
 
Od září do listopadu 2014 jsme proto uspořádaly především aktivity zaměřené primárně na dobrovolnice / členky ČSŽ, včetně vzdělávacích seminářů na posilování vlastních kapacit organizace.
 
Seminar v Ceskych Budejovicich
září:
říjen:
 • 20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, med. prezentace, sociální sítě a online publikování
listopad:
 • 8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků

 

Menší fotogalerie z některých seminářů jsou na našem Facebooku.

 

Dvakrát ročně vydáváme také tištěný členský Zpravodaj, který je v elektronické podobě k dispozici zde , včetně mimořádných / rozšířených čísel.

 


 

Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR

Český svaz žen získal podporu z EHP fondů v rámci 1. výzvy v programu Fond pro NNO na realizaci projektu Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (reg. č. 3620005).

 

Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech České republiky prostřednictvím sítě základních organizací a členek Českého svazu žen. Zvláštní pozornost projekt věnuje tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (formou kampaně). Dále je projekt zaměřen na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat,  angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.

 

V této sekci postupně přineseme jednak podrobné informace o projektu a především pak průběžně informace o jednotlivých fázích realizace, včetně pozvánek na akce v regionech a výstupy v elektronické podobě.

 

Projekt je v této chvíli v přípravné fázi, celková doba realizace je rozvržena na 21 měsíců.

 English summary

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

 

Fond pro NNO